Landelijke Meetweek

Direct patiëntcontact
Spreekuur / poli draaien (inclusief gepland telefonisch / digitaal contact patiënten),
visite lopen (inclusief voorbespreking op kamer / gang / “papieren visite” met
verpleegkundigen en / of supervisor), visite rijden (oa huisarts), reistijd tussen 2
werklocaties, beoordeling SEH / tijdens dienst / op locatie

Administratie
Voorbereiding van spreekuur / poli of grote visite (zonder aanwezigheid
verpleegkundige/supervisor = papieren visite), voorbespreking spreekuur met
supervisor, nabespreking van bv visite / poli met supervisor, aanvullen / bewerken
decursus naar aanleiding van besprekingen / visite / patiëntencontact, brieven
schrijven (aan verwijzend (huis)arts / collega, verwijsbrieven), nagekomen
opdrachten uitwerken, voorbereiden MDO / bespreking, accorderen / schrijven
(herhaal)recepten, post verwerken

Onderwijs volgen
Volgen van onderwijs gegeven door een ander, bijwonen congres, regionale /
landelijke onderwijsdag, online onderwijs
(Geen zelfstudie welke niet gerelateerd is aan regulier onderwijs, valt onder privé
tijdsbesteding)

Onderwijs voorbereiden
Voorbereiding van te volgen onderwijs (bv lesstof doornemen) óf te geven onderwijs
(bv presentatie voorbereiden)

Overleggen en vergaderen
Overdracht, MDO, patiëntenbespreking, intercollegiaal overleg,
(opleidings)vergadering, locale instellingsvergadering, assistentenvergadering,
voortgangs- / jaar- / opleidingsgesprek, andere evaluaties, overige lokale / regionale /
landelijke vergadering gerelateerd aan opleiding of vanuit wetenschappelijke /
beroepsvereniging

Pauze – inclusief privézaken
Lunchpauze, koffiepauze, overleg met bv HR / werkgever / opleider mbt privé zaken,
zelfstudie (niet direct gerelateerd aan regulier onderwijs).
“Pauze” samenvallend met bv onderwijs of overleg is geen pauze, en dient als
onderwijs of overleg geregistreerd te worden

Wetenschap
Tijd voor onderzoek bv binnen het kader van promotietraject of schrijven van artikel,
wetenschapsstage